Downloads

U kunt de excelrekenbladen voor de stagekist, (praktijk en sociaal) en de zorgkast hieronder gratis downloaden.

De bestanden zijn gewone Excel bestanden zonder macro’s. Wij gaan er van uit dat elke school de beschikking heeft over MS office. De bestanden zijn “alleen lezen” opgeslagen, het is het beste om dat zo te houden. Als u het bestand opent kunt u het het beste direct wegschrijven onder de naam van de leerling. Op die manier blijft het originele bestand onaangetast en kunt u het telkens opnieuw gebruiken. Bij het rekenblad sociale vaardigheden moet op het invoerveld opmerking worden “gedubbelklikt” om een tekstdocument te openen.

Omdat het assessment ook in Rusland gebruikt wordt hebben wij de rekenbladen in het Russisch vertaald en de scores zijn aangepast aan de Russische cultuur. Deze rekenbladen kunnen dus niet in de Nederlandse situatie gebruikt worden.

Rekenblad Praktijkassessment [praktijkassessment]
Rekenblad Sociale Vaardigheden [sociale_vaardigheden]
 социальные навыки [социальные навыки]
 адзнака практыкі [адзнака практыкі]
Rekenblad Zorgkast [Download]
Checklist Stagekist [paklijst]
Interpretatieblad voor de Schoolvragenlijst [schoolvragenlijst]
Presentatie over het Praktijkassessment [praktijk_assessment]

 

Mochten er zich moeilijkheden voor doen neem dan contact op met Nico Beemster via de contactpagina.

Het Interpretatieblad voor de Schoolvragenlijst is een hulpmiddel voor het interpreteren van de score van de schoolvragenlijst. Het is een rekenblad dat de numerieke score omzet naar de bijpassende zinnen.

Veel cursisten vragen naar de presentatie over het doel van het assessment. Het kan een goed hulpmiddel zijn om collega’s te overtuigen van het nut van het assessment. Zij krijgen ook meer inzicht in de werking van het instrument. Wij willen graag aan deze wens tegemoet komen, en daarom is de presentatie hierboven te downloaden als de Presentatie over het Praktijkassessment.

Updates

  • Om een zo groot mogelijk werkoppervlak te krijgen kunt u de instellingen van Excel aanpassen door in de bovenste menubalk op beeld te klikken en daarna op volledig scherm alle werkbalken op de bovenste na worden dan verborgen. U kunt de werkbalken weer terug zetten door nogmaals op beeld en daarna op volledig scherm te klikken.
  • Het rekenblad voor de arbeidsproeven is vernieuwd op 13 december 2015 in de voorgaande versie zat een typefout in het blad van proef 9
  • Het rekenblad sociale vaardigheden is vernieuwd.
  • Het is nu mogelijk om het aantal fouten voor opdracht 1 in een keer in te voeren. Veel scholen nemen de vragen klassikaal schriftelijk af. Door de nieuwe invoer mogelijkheid wordt veel tijd bespaard. Met dank aan Joop Maatjes.
  • Om in het invoer vak op het blad aanvullende gegevens te komen moet je er op dubbelklikken.
  • De laatste versie is van 11 mei 2009 in voorgaande versies kan een fout zitten, er moet bij de eindbeoordeling van opdracht 1 een woord en geen getal komen. Download voor de zekerheid het nieuwe rekenblad.
  • Het filmpje “de sleutel”kun je gratis aanvragen bij NIco Beemster het wordt dan via wetranfer opgestuurd, het bestand is te groot om als download op de site te zetten.